JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY, CZY STERYLIZACJA?
paź 12, 2018 Standard

Jednorazowe strzykawki, igły, cewniki, prowadniki… Czy posiadają istotną przewagę nad swoimi odpowiednikami wielorazowego użytku i wymagającymi każdorazowej sterylizacji? Problem nie dotyczy wyłącznie narzędzi związanych z iniekcją, ale akurat w tym przypadku dyskusja ogólnomedyczna jest ze zrozumiałych względów najbardziej burzliwa.

Nie istnieją uniwersalne kryteria wyboru

To należy sobie wyjaśnić w pierwszej kolejności. Żadne żelazne kryteria, które w sposób niepodważalny rozstrzygałyby kwestię, czy lepszą opcją dla wszystkich będzie stosowanie narzędzi jednorazowych, czy też wielorazowych – NIE ISTNIEJĄ. W ogromnej mierze zależy to od specyfiki danej jednostki medycznej, jaką jest przychodnia, szpital etc., a także od jej wewnętrznej polityki organizacyjnej. Postanowienia zarządu danej placówki mogą być podyktowane różnymi względami, dlatego też nieraz mamy do czynienia z sytuacjami, gdy jakiś szpital (bądź jego wyodrębniony wydział) przestawia się z narzędzi wielorazowych na jednorazowe lub odwrotnie. A powodem mogą być zarówno kwestie bezpieczeństwa pacjentów i personelu, jak też kwestie finansowe. 

Zagrożenie nie płynie z wyboru, lecz z nieposzanowania dyrektyw 

Narzędzia jednorazowe zapewniają komfort użytkowania, gdyż odpada wówczas konieczność ich sterylizacji. Teoretycznie zapewniają też większe bezpieczeństwo, lecz należy pamiętać, że do niepożądanych sytuacji, zarówno przy użyciu narzędzi jednorazowych, jak i wielorazowych dochodzi przede wszystkim wtedy, gdy zaniedbane bądź pogwałcone zostają wymogi proceduralne. Z jednym z nagłośnionych przypadków takich sytuacji można zapoznać się w poniższym artykule:

Link: TVN 24 KTOŚ PODRZUCIŁ IGŁY

Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że Służba Zdrowia to sektor o zaostrzonym rygorze norm i przepisów, które w swej formie istnieją po to, by chronić życie oraz zdrowie – w takim samym stopniu pacjentów, jak i personelu medycznego. Niewłaściwie wysterylizowana strzykawka wielorazowa stanowi takie samo zagrożenie, jak niewłaściwie zabezpieczona strzykawka jednorazowa, przeznaczona do utylizacji. Wybór metodyki działania, bazującej na narzędziach wielo- lub jednorazowych, powinien być wyborem świadomym, podyktowanym wypadkową wielu czynników, mających istotny wpływ na funkcjonowanie i organizację danej placówki medycznej. 

Najgorsza opcja: sterylizacja narzędzi jednorazowych 

Ogólnoświatowe tendencje zmierzają jednak do stopniowego eliminowania narzędzi wielorazowych na rzecz ich jednorazowych odpowiedników. Przemawiają za tym zarówno zaostrzane dyrektywy medyczne, jak też względy ekonomiczne, które w wyniku tychże dyrektyw ulegają przemianom. Przykładowo: zlecenie utylizacji zużytego sprzętu jednorazowego zewnętrznej firmie jest zazwyczaj tańsze od utrzymywania personelu oraz sprzętu odpowiedzialnego za sterylizację narzędzi wielorazowych. O tym, że wiele dyrektyw wciąż jeszcze wymaga staranniejszego dopracowania, najlepiej świadczy artykuł Bezpieczeństwo stosowania sprzętu jednorazowego użytku, autorstwa mgr Joanny Włodarczyk – Rajskiej i mgr Kingi Wojdygi, opublikowany w serwisie Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej:

Link: http://sterylizacja.org.pl/pliki/BEZPIECZNE_STOSOWANIE_WYROBOW_JEDNORAZOWEGO_UZYTKU.pdf

Poruszany problem dotyczy sterylizacji narzędzi jednorazowych, praktykowany przez niektóre placówki medyczne w celu minimalizowania kosztów. Tego typu działania z pewnością nie zasługują na aprobatę i uwypuklają znacznie szerszy problem, jakim jest kondycja finansowa Służby Zdrowia.

Droga do sukcesu to konsekwencja

Decydując się na narzędzia jednorazowe lub wielorazowe, warto przede wszystkim postawić na zaufanego i sprawdzonego dostawcę, który przejmie na siebie ciężar zabezpieczenia takich kwestii, jak:

  • wymogi jakościowe,
  • różnorodność oferty,
  • zabezpieczenia transportowe,
  • regularne dostawy,
  • zaplecze informacyjne.

Koncesjonowany dystrybutor sprzętu medycznego ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność oferowanych narzędzi z obowiązującymi dyrektywami.

Powiązane posty